Kauno šokio teatras „Aura“ nuolat aktyviai bendradarbiauja su užsienio kūrėjais: dalyvauja tarptautiniuose šiuolaikinio šokio festivaliuose, seminaruose, kūrybinėse šokio laboratorijose, kviečia užsienio kūrėjus ir šokio mokytojus dirbti su „Auros“ trupe, kurti ar pristatyti jau sukurtų spektaklių.

Tarptautinių santykių srityje teatras išskirtinai aktyvus ir didelę laiko dalį bei žmogiškuosius išteklius investuoja inicijuojant ir įgyvendinant tarptautinius projektus.

2014 m. rudenį pateikus paraišką pagal 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“* ir 2015 m. pavasarį sulaukus teigiamo atsakymo, Kauno šokio teatras „Aura“ kartu su partneriu iš Norvegijos – šokio teatru „Panta Rei“ – pradeda įgyvendinti sudėtinį metų trukmės projektą „GODOS: šokio teatrų koprodukcija ir jos sklaida Lietuvos bei Norvegijos regionuose“ (toliau – „Godos“).

aura logo panta rei

Premjerinį spektaklį kurs trys choreografės

Projektas „Godos“ – daugiasluoksnis tiek savo tikslais, tiek būsimais rezultatais. Viena pagrindinių projekto dalių yra profesionalaus šokio spektaklio sukūrimas, kuris bus bendras Kauno šokio teatro „Aura“ ir norvegų šokio teatro „Panta Rei“ kūrybinis produktas. Viena spektaklio „Godos“ dalis bus statoma Lietuvoje, choreografiją kurs Birutė Letukaitė. Antroji spektaklio dalis gims Norvegijoje, bendradarbiaujant choreografėms Anne Ekenes ir Pia Holden. Būsimo spektaklio kūrybinei komandai taip pat priklauso kompozitorius Antanas Jasenka, dramaturgė Silvija Čižaitė-Rudokienė, šviesų dailininkas Vladimiras Šerstabojevas bei šeši Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai. Prie komandos greitu metu prisijungs ir scenografas(-ė) bei kostiumų dailininkas(-ė).

Nors spektaklio „Godos“ kūrybinis procesas tik prasideda, tačiau būsimo spektaklio atspirties taškas aiškus – senoji lietuvių bei norvegų kultūra, kuri skleisis per šokį. Spektaklio kūrėjų laukia intensyvios kūrybinės paieškos ir improvizacijos pasineriant į senąsias abiejų tautų tradicijas, rašytinį ir muzikinį palikimą, ieškant praeities ir dabarties jungčių bei dialogo, atrandant originalias raiškos priemones.

Spektaklio premjera bus parodyta tiek Lietuvos, tiek Norvegijos žiūrovams.

 

Edukaciniai tikslai

Kita itin svarbi projekto kryptis – edukacinė veikla ir šiuolaikinio šokio auditorijos plėtra. Vienas pagrindinių šiuolaikinio meno kūrėjų iššūkių – auditorija, kuri skaitlingumu gerokai nusileidžia klasikiniams menams. Išskirtinai sudėtinga situacija šiuo klausimu yra Lietuvos regionuose. Šiuolaikinis menas regionų nepasiekia arba pasiekia labai fragmentiškai ir toli gražu nepakankamai.

Populiarinant šiuolaikinį šokį būtina investuoti į visuomenės edukaciją. Švietimo formos gali būti įvairios: tiek spektaklių rodymas, tiek teorinės žinios, tiek tiesioginis potencialių žiūrovų įtraukimas į kūrybinį procesą. Tokio pobūdžio kontakto su auditorija užmezgimas yra bene veiksmingiausia priemonė. Tai patvirtina ir ilgametė projekto partnerio iš Norvegijos patirtis minėtuose baruose.

Šokio teatras „Panta Rei“ turi sukaupęs didelę patirtį šokio edukacijos srityje ir jau daugelį metų sėkmingai ją taiko praktikoje. Projekto metu teatro „Panta Rei“ atstovai pasidalins savo patirtimi ir taikoma metodika su Lietuvos šiuolaikinio šokio atstovais: Kauno šokio teatro „Aura“ šokėjai dalyvaus šokio meistriškumo bei auditorijos plėtros seminaruose, semsis žinių apie kūrybinių dirbtuvių organizavimo ir vedimo specifiką iš „Panta Rei“ atstovų. Ši edukacinė projekto dalis yra svarbi pasiruošiant gastrolėms po Lietuvos ir Norvegijos regionus.

 

Kūrybos ragaus ir ne profesionalai

Įgyvendinant antrąją projekto „Godos“ dalį šokio teatro „Aura“ šokėjai vyks į tris regioninius Lietuvos ir du regioninius Norvegijos miestus, kur dalinsis šiuolaikinio šokio žiniomis ir patirtimi su atrinktais projekto dalyviais. Būsimi projekto dalyviai – įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių bei patirčių žmonės, regionuose esančių bendruomenių nariai – dalyvaus edukaciniuose šokio užsiėmimuose bei kūrybinėse dirbtuvėse. Projekto dalyviai, padedami šokio profesionalų, sukurs trumpus šiuolaikinio šokio pasirodymus.

Į projektą įtraukiant regionus, siekiama mažinti kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų ir mažųjų miestų, galiausiai – didinti kultūros prieinamumą. Projektas „Godos“ leis supažindinti regionų gyventojus su šiuolaikinio šokio menu ne tik parodant jiems bendrą profesionalų lietuvių ir norvegų šokio spektaklį, bet ir įtraukiant juos į šiuolaikinio šokio kūrybos procesą. Tikimasi, kad prisilietus prie šios meno šakos iš vidaus, šiuolaikinis šokis taps suprantamesnis ir patrauklesnis regionų gyventojams.

 

Projektas „Godos“ yra tarp 11-os kitų tarptautinių kultūros ir meno projektų, kuriems 2015 metų kovo 5 dieną kultūros ministro įsakymu patvirtintas finansavimas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programą LT07 „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“.

Šiems projektams įgyvendinti iš viso skiriama 1.015.383,87 eurų lėšų suma (iš jų 867.400 eurų – Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino finansinis indėlis, o 153.070 eurų – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos). Projektų vykdytojai ir partneriai nuosavomis lėšomis prisideda 224.070,38 eurų suma.

eeagrant_1LRKMarts council norway

* EEE finansinio mechanizmo programa „Kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ siekiama skatinti Lietuvos kultūros organizacijas dalyvauti tarptautinio bendradarbiavimo projektuose ir juos inicijuoti bei pagyvinti profesionalaus meno produktų sklaidą Lietuvos regionuose. Programos įgyvendinimą administruoja Kultūros ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimo programa įgyvendinama su partneriu – Norvegijos menų taryba. Plačiau apie programą skaitykite elektroninėje svetainėje www.eeagrants.lt.

Parašykite komentarą